Skip to main content

Sociale functie van kinderopvang

Als Loket Kinderopvang hebben wij een belangrijke opdracht rond de sociale functie van kinderopvang. De sociale functie van de opvang houdt in dat kwaliteitsvolle kinderopvang bijdraagt aan een meer rechtvaardige samenleving.

Wat is de sociale functie van kinderopvang?

De sociale functie van kinderopvang staat op gelijke voet met de economische en pedagogische functie. Ze houdt in dat kwaliteitsvolle kinderopvang bijdraagt aan een meer rechtvaardige samenleving.

Een plaats in de opvang geeft ouders de mogelijkheid om een job te aanvaarden of een opleiding te volgen, creëert een netwerk voor ouders, biedt ouders ondersteuning bij de opvoeding van hun kind, versterkt de draagkracht van ouders, geeft ouders de kans om even op adem te komen, … Kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en hun zelfstandigheid en leren functioneren in groepsverband. 

Kwaliteitsvolle opvang met aandacht voor de sociale functie geeft ouders, kinderen én medewerkers het gevoel erbij te horen en geeft hen de kans om elk aspect van hun identiteit te ontwikkelen. Kinderen, ouders én teamleden kunnen er leren van elkaar, over culturele en andere grenzen heen. In de opvang wordt immers bewust omgegaan met vooroordelen en wordt samengewerkt om vooroordelen en discriminatie te bestrijden.

Op de website van Kind en Gezin kan je meer lezen over de meerwaarde van kwaliteitsvolle kinderopvang voor kinderen en hun ouders.

De rol van het Loket Kinderopvang

Om haar sociale functie ten volle te kunnen uitoefenen, is het essentieel dat kinderopvang toegankelijk is voor ieder gezin! Onze medewerkers gaan daarom samen met de opvang en met partnerorganisaties aan de slag rond de toegankelijkheid van de kinderopvang. Concreet wil dit zeggen dat we een breed netwerk uitgebouwd hebben van partnerorganisaties en dat we met de opvang werken rond het wegwerken van drempels in de opvang. Dit kunnen drempels zijn die de toegang tot de opvang  belemmeren zoals een hoge waarborg of weinig ruimte om plaatsen op korte termijn toe te kennen voor gezinnen met een urgente opvangvraag. Er zijn ook drempels in de opvang die het behouden van een plaats voor ouders soms moeilijk maakt. Dan gaat het bijvoorbeeld over een te hoge dagprijs, hoge extra kosten of een te beperkte flexibiliteit om het opvangplan aan te passen wanneer ouders een gewijzigde opvangvraag hebben.   

We stimuleren samenwerkingen tussen kinderopvanglocaties en organisaties uit de buurt en we werken rond thema’s als diversiteit, aandacht voor kwetsbare doelgroepen en ouderbetrokkenheid in de opvang.

Het Loket heeft hiervoor een vormings- en ondersteuningsaanbod uitgewerkt waar onze aangesloten opvanglocaties en partnerorganisaties gebruik van kunnen maken. De ondersteuning kunnen groepsvormingen zijn maar ook individuele begeleiding of trajecten op maat zijn mogelijk.
Het loket ontwikkelde een methodiek 'Anders kijken naar (kwetsbare) gezinnen' om te gebruiken in de opvang. 
We publiceerden ook een brochure ‘Betaalbare kinderopvang voor iedereen’. In deze brochure, die bestemd is voor bestuurders/beslissers van kinderopvang, reiken we concrete tips aan om de financiële drempels in je opvanglocatie te verlagen of te weg te werken.

Een belangrijke voorwaarde voor toegankelijke kinderopvang is dat er niet alleen voldoende maar vooral voldoende betaalbare opvangplaatsen beschikbaar zijn voor iedereen die een plaats zoekt. Hierover nemen we een signaalfunctie op naar de betrokken overheden op zowel Vlaams als Brussels niveau.

Zelf aan de slag met onze methodieken

Het loket ontwikkelde een methodiek  ‘Anders kijken naar (kwetsbare) gezinnen’ om te gebruiken in je opvang. Het is een flipover met kaarten die de begeleiders in de opvang kunnen helpen reflecteren over armoede in de kinderopvang. In het bijhorende boekje staan opdrachten, reflectievragen, tips en achtergrondinformatie bij de verschillende kaarten.
Elke opvang aangesloten bij het Loket Kinderopvang in Brussel krijgt 1 exemplaar van deze methodiek.

Aanvullend op de flipover kan je ook terecht op deze pagina van de sociale bibliotheek voor achtergrond informatie over armoede en de sociale functie van kinderopvang.

We publiceerden ook een brochure ‘Betaalbare kinderopvang voor iedereen’. In deze brochure, die bestemd is voor bestuurders/beslissers van kinderopvang, reiken we concrete tips aan om de financiële drempels in je opvanglocatie te verlagen of te weg te werken.

Contacteer ons als je meer informatie wenst over deze methodieken.

 

Heb je een vraag?

Bel ons op 02 788 31 73
op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30u tot 12.30u

Stuur een e-mail naar helpdesk@kinderopvanginbrussel.be

Stuur ons een bericht
via Whatsapp

Aanvraag starten