Skip to main content

Privacybeleid

Je laat op onze website veel persoonlijke gegevens achter. We willen je graag informeren over hoe wij deze gegevens gebruiken. Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren.

Wie zijn wij?

Wij zijn vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel (ondernemingsnummer 0508.697.197). Onze maatschappelijke zetel is gevestigd in de Vooruitgangsstraat 323/9 te Schaarbeek. Vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel is een Lokaal Loket opgericht in uitvoering van het Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang voor baby’s en peuters. Een Lokaal Loket is een aanspreekpunt voor ouders om kinderopvang toegankelijker en laagdrempeliger te maken. Onze taak is ervoor zorgen dat je gemakkelijker je weg vindt naar de kinderopvang. Daarom hebben wij een website ontwikkeld, in samenwerking met onze softwareontwikkelaar, waarop je jouw aanvraag voor kinderopvang kan registreren.

Wat vragen we jou allemaal?

Als je op zoek bent naar een plaats in de Brusselse Nederlandstalige kinderopvang, dan doe je een aanvraag via onze website. Welke gegevens vragen wij allemaal van jou?

Waarom vragen we dit allemaal?

Wij verzamelen je contactgegevenszodat de opvangvoorzieningen die jij gekozen hebt jou gemakkelijk kunnen contacteren wanneer zij een plaats hebben voor jouw kind. Wanneer jouw opvangvraag dringend wordt, kunnen alle opvangvoorzieningen verbonden aan onze website jou een plaatsvoorstel doen. Daarom zijn jouw contactgegevens erg belangrijk.

Vanuit de helpdesk kunnen we jou contacteren wanneer we vermoeden dat er een vergissing is gebeurd of een onvolledigheid in het dossier is vastgesteld. Daarnaast gebruiken we je contactgegevens om jou te informeren over de status van je dossier (startdatum nabij en startdatum gepasseerd) en om je te informeren dat je aanvraag geannuleerd werd door iemand van de helpdesk. Daarnaast kunnen we je ook contacteren in het kader van evaluaties van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Het is voor de planning in de opvangvoorzieningen belangrijk om te weten wanneer je wenst te starten in de opvang en welke dagen je opvang wenst. Alleen zo kan men bepalen of er voor jouw kind een plaats vrij is. Daarom vragen we allerlei informatie rond je gewenste startdatum en opvangplan.

Tot slot vragen we ook een aantal gegevens in het kader van de voorrangsregels van de opvang. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt een voorrangsregel voor gezinnen waarin één van beide ouders het Nederlands voldoende beheerst. Opvangvoorzieningen mogen tot maximum 55 procent van hun opvangcapaciteit voorrang verlenen aan deze groep. Om die reden vragen wij tijdens jouw registratie naar jouw kennis van het Nederlands. Je hoeft het bewijs hiervan niet op te laden op onze site. Je moet enkel aanduiden dat je een bewijs hebt.

Daarnaast heeft ook Kind en Gezin een aantal meer algemene voorrangsgroepen bepaald. Om na te gaan of jij tot één van die voorrangsgroepen behoort, vragen wij naar jouw gezinssituatie, jouw financiële situatie en jouw werksituatie (werk- of opleidingsregime en werkgever); maar ook naar jouw opleidingsniveau en gezondheidssituatie. Meer informatie over deze voorrangsregels kan je terugvinden op onze infopagina over kinderopvang of op de website van Kind en Gezin.

Door jouw aanvraag te registreren, wordt er een dossier gecreëerd. Wij vragen dat alle informatie die je deelt zo correct en juist mogelijk is. Als er in jouw gezinssituatie, financiële situatie of werksituatie iets verandert, dan vragen wij om dit ook in jouw dossier aan te passen. Aan de hand van de informatie die je deelt wordt bepaald of jouw profiel overeenkomt met het profiel dat een opvangvoorziening zoekt wanneer er een plaats vrijkomt.

Wat doen we verder nog met jouw gegevens?

Wij gebruiken de informatie uit onze database om het beleid te informeren over de vraag naar Nederlandstalige kinderopvang in Brussel. De gegevens die worden doorgegeven zijn altijd geanonimiseerd wat betekent dat nooit kan achterhaald worden over welk specifiek gezin de informatie gaat.

Mits jouw toestemming geven wij gegevens door aan Kind en Gezin zodat zij jou kunnen contacteren. De specifieke gegevens die worden doorgegeven zijn de naam, voornaam, geboortedatum, geslacht en contactgegevens van de aanvrager en de naam, eventueel voornaam en (vermoedelijke) geboortedatum van jouw (toekomstige) kind. Van de (eventuele) partner worden geen gegevens doorgegeven aan Kind en Gezin.

Deze toestemming wordt jou gevraagd terwijl je je aanvraag registreert. Je bent niet verplicht toe te stemmen. Met vragen over je gegevens bij Kind en Gezin kan je contact opnemen met hun privacy-office via privacyoffice@kindengezin.be.

Mits jouw toestemming geven wij gegevens door aan het LOP Brussel zodat zij jou kunnen contacteren. De specifieke gegevens die worden doorgegeven zijn de e-mailadressen van aanvrager en eventueel partner, alsook de geboortedatum van het kind.

Ook deze toestemming wordt jou gevraagd terwijl je je aanvraag registreert. Je bent niet verplicht toe te stemmen. Met vragen over je gegevens bij het LOP kan je contact opnemen met hun functionaris voor gegevensbescherming of DPO via privacy@vgc.be.

Op geen enkel moment verkopen wij of geven wij jouw gegevens of die van jouw kind(eren) door aan andere derden. Wij behandelen alle gegevens als vertrouwelijke informatie.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens in onze database tot 5 jaar na de laatste activiteit in je dossier (afsluiten van een inschrijving, annulering of verlopen van een aanvraag, …). Wij hebben voor deze termijn gekozen om ervoor te zorgen dat wanneer je voor een (tweede, derde, vierde,...) kind opvang zoekt je niet opnieuw al jouw gegevens moet invoeren. Je kan een volgend kind dan gemakkelijk toevoegen aan jouw dossier.

Als je ons een e-mail stuurde in het kader van jouw aanvraag, dan wordt ook deze gedurende 5 jaar bewaard.

Heb je hier vragen over, contacteer onze DPO via privacy@kinderopvanginbrussel.be.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Wanneer je jouw aanvraag registreert, wordt er een dossier aangemaakt. De toegang tot dit dossier is beschermd door een wachtwoord. Uiteraard is het belangrijk dat je dit wachtwoord niet deelt om ervoor te zorgen dat anderen niet zonder jouw medeweten toegang hebben tot jouw dossier.

Om de dienstverlening die wij bieden aan ouders zo kwaliteitsvol mogelijk te maken, hebben de medewerkers van de helpdesk toegang tot jouw dossier. Zij kunnen jou helpen om aanpassingen te doen als jij dit wenst. De medewerkers doen geen wijzigingen zonder jouw medeweten.

Onze organisatie werkt samen met een aantal intermediaire partners. Ouders die hulp wensen bij het registreren van hun aanvraag kunnen zich laten bijstaan. Van de organisaties waar wij mee samenwerken verwachten wij dat zij even vertrouwelijk omgaan met de informatie die ouders hen geven als wij. De toegang tot een dossier die een intermediaire partner heeft, is beperkt in tijd (maximum 2 jaar na de laatste wijziging in het dossier die zij samen met de ouder hebben gedaan).

Wij werken uiteraard ook samen met alle opvangvoorzieningen verbonden aan onze website. Leidinggevenden hebben toegang tot alle dossiers van ouders die hen als keuze hebben aangeduid. Enkel wanneer de registratie in naam van de ouders gebeurde door de leidinggevende van de opvang heeft die leidinggevende ook na de registratie toegang en kunnen ze nog wijzigingen doen. De toegang in het dossier is beperkt. Van zodra een kind is ingeschreven in een kinderopvanglocatie, hebben andere kinderopvanglocaties geen toegang meer tot je dossier.

Is dit allemaal wel veilig?

Alle gegevens die je bij ons achterlaat, stoppen wij veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er ook niet bij. Wij treffen alle mogelijke maatregelen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen en dit in samenwerking met een gespecialiseerde onderaannemer. Onze website is ontwikkeld en wordt beheerd door een softwarebedrijf waar wij mee samenwerken. Wij eisen van deze onderaannemer dat die net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij.

Als je het gevoel hebt dat jouw gegevens niet op een correcte manier worden gebruikt, dan kan je contact opnemen met de helpdesk en dit telefonisch of via e-mail of met onze DPO via privacy@kinderopvanginbrussel.be.

Wat willen we jou nog zeggen?

Vzw Samenwerken aan kinderopvang in Brussel is onderhevig aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. De Engelse benaming is de General Data Protection Regulation (GDPR).

Je hebt een aantal rechten die door de GDPR vastgelegd zijn wanneer het gaat over jouw gegevens:

Als één van de bepalingen die we in deze privacyverklaring hebben toegelicht nietig zou zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in de privacyverklaring.

Als je het gevoel hebt of als je opmerkt dat jouw rechten geschonden worden, dan kan je in de eerste plaats contact met ons opnemen. Je kan onze DPO contacteren via privacy@kinderopvanginbrussel.be. Wij willen graag met jou hierover in gesprek gaan.

Heb je een vraag?

Bel ons op 02 788 31 73 van maandag tot vrijdag van 9.30u tot 12.30u.

Stuur een e-mail naar helpdesk@kinderopvanginbrussel.be

Stuur ons een bericht
via Whatsapp

Aanvraag starten