Skip to main content

Hoe verdeelt de opvang de plaatsen?

De opvang verdeelt zelf de plaatsen die ze hebben. Veel mensen vragen opvang maar niet iedereen vindt een plaats. De opvang houdt rekening met verschillende zaken als ze de plaatsen verdelen. Er zijn zowel wettelijke als opvangspecifieke voorrangsgroepen.

Wettelijke groepen met voorrang

Wie krijgt voorrang in een opvang met inkomenstarief?

Je kan voorrang krijgen als je opvang zoekt om:

Opgelet: Je krijgt alleen voorrang als je voldoende tijd met de activiteit bezig bent. Werken of opleiding volgen moet je 4/5de doen. Voor een inburgering moet je Nederlandse les en maatschappelijke oriëntatie tegelijk doen om voorrang te krijgen.

Naast deze groepen is er ook voorrang voor:

Zijn er twee ouders in het gezin? Dan telt het gemiddelde van de activiteiten van beide ouders.

De opvang kan ook 10% van de plaatsen geven aan andere gezinnen. 

Op de website van Kind en Gezin kan je meer lezen over de wettelijke voorrangsgroepen

 

Wie zijn de wettelijke voorrangsgroepen in opvang met plussubsidie?

Op de website van Kind en Gezin kan je meer lezen over de wettelijke voorrangsgroepen.

 

Spreek je genoeg Nederlands?

Dan kan je kind voorrang krijgen. Dit mag voor maximum 55% van de kinderen. Het minimale niveau Nederlands dat je moet behalen is B1. Dit betekent dat je geslaagd bent voor alle modules tot en met 2.4. Je kan je kennis bewijzen met verschillende soorten documenten (schooldiploma, attest van Huis van het Nederlands, …). Het is niet nodig je attest op te laden in je aanvraag om aanspraak te maken op de voorrang. Bij de kennismaking met de opvang kan de opvang wel een bewijs opvragen. Kan je dat niet voorleggen dan kan je het opvangvoorstel verliezen.

Heb je geen bewijs maar spreek je wel Nederlands op moedertaalniveau? Contacteer het Huis van het Nederlands voor een niveautest voor de kinderopvang.

 

Waarom krijgen sommige mensen voorrang?

Kwaliteitsvolle kinderopvang heeft een grote meerwaarde voor alle kinderen. Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen zijn de voordelen van kinderopvang zelfs nog groter dan voor kinderen uit middenklasse gezinnen. Om de toegang tot kinderopvang ook voor kwetsbare kinderen mogelijk te maken zijn de regels rond wettelijke voorrangsgroepen ontstaan.

Let op! Er zijn niet zo veel plaatsen in de opvang. Het is dus niet zeker dat je een plaats vindt voor je kind. Ook als je tot verschillende voorrangsgroepen behoort heb je geen zekerheid op een opvangplaats.

Groepen die de opvang zelf voorrang geeft

De opvang mag zelf ook kiezen wie voorrang krijgt. Bijvoorbeeld: 

Wil je weten aan welke groepen een opvang voorrang geeft? Klik dan op de infofiche van die opvang.

Let op! Er zijn niet zo veel plaatsen in de opvang. Het is dus niet zeker dat je een plaats vindt voor je kind. Ook als je tot verschillende voorrangsgroepen behoort heb je geen zekerheid op een opvangplaats.

Waar kijkt de opvang nog naar?

Bij de verdeling van de vrije plaatsen kijkt de opvang naar de groepen met voorrang. 

De opvang kijkt ook naar: 

Opvangplan

Soms kunnen meerdere kinderen één opvangplaats benutten. Zo kunnen twee kinderen allebei deeltijds naar de opvang komen. Ze vullen samen een voltijdse plaats in. Soms komt er dus alleen een deeltijdse plaats vrij.

Gezinnen die een voltijdse plaats zoeken, kunnen een deeltijdse plaats niet gebruiken.

Startdatum

De plaatsen in de opvang zijn beperkt. De plaatsen die er zijn moeten dus goed gevuld worden. Er worden zo weinig mogelijk plaatsen leeg gelaten. De opvang geeft daarom de vrije plaatsen aan gezinnen die kunnen starten op de dag dat de plaats vrij komt.

Bijvoorbeeld: Een plaats is vrij vanaf september. Jij wil pas starten met de opvang vanaf december? Dan geeft de opvang de plaats niet aan jou.

Leeftijd van het kind

In de opvang zitten kinderen meestal in een leefgroep met kinderen van dezelfde leeftijd. Baby’s en peuters zitten vaak in aparte groepen. Een plaats in de groep voor peuters kan niet gegeven worden aan een baby.  

Tip! Kan jij ook starten op een vroegere of latere datum? Kan jij ook starten in een ander opvangplan? Schrijf dit dan zeker in je aanvraag. Zo kan de opvang hier rekening mee houden. 

Hoe belangrijk is de datum van je aanvraag?

De opvang verdeelt de meeste plaatsen 7 maanden voor de startdatum. Doe je aanvraag dus liefst meer dan 7 maanden voor de start. Zo maak je het meeste kans op een plaats. 

Je kan ook aanvragen registreren voor een snellere start. Maar dan heb je minder kans op een plaats. Soms houdt de opvang wel plaatsen vrij voor dringende vragen. 

De opvang kijkt niet naar de precieze dag waarop je de aanvraag deed. Langer wachten op een plaats betekent niet dat je meer voorrang hebt. 

Wanneer krijg je antwoord van de opvang?

Zoek je opvang om te starten over 5 maanden of nog sneller? Dan ziet elke opvang op onze website je aanvraag. Je kan dus een voorstel krijgen van een opvang die je niet zelf koos.

Het aantal plaatsen is beperkt

Niet elk gezin dat opvang zoekt, vindt een plaats.

Wat kan je zelf doen? 

Heb je een vraag?

Bel ons op 02 788 31 73 van maandag tot vrijdag van 9.30u tot 12.30u.

Stuur een e-mail naar helpdesk@kinderopvanginbrussel.be

Stuur ons een bericht
via Whatsapp

Aanvraag starten