Skip to main content

Steun de Kinderopvangzaak!

Kwalitatieve kinderopvang is een belangrijke hefboom in de strijd tegen (kinder)armoede. Met de nieuwe voorrangsregels wordt de kinderopvang enkel tot haar economische functie herleid. Bovendien zijn deze voorrangsregels discriminerend ten aanzien van verschillende groepen in onze samenleving. Daar zijn we niet mee akkoord! Wij vragen jullie steun om deze voorrangsregels aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof.

De nieuwe voorrangsregels bedreigen de toegankelijkheid van kinderopvang voor een grote groep ouders. De combinatie van structureel plaatsgebrek en zeer enge voorrangsregels, zal een reëel gevolg hebben voor specifieke groepen uit onze samenleving. Vooral vrouwen zullen hier het effect van voelen, aangezien zij vaker deeltijds werken uit noodzaak of om zorgtaken op zich te nemen. 

De nieuwe regels zetten bovendien sectoren zoals zorg en kinderopvang, waar deeltijdse contracten overheersen, onder druk. Sectoren die stoelen op seizoensarbeid of wisselende arbeidsregimes zullen eveneens geconfronteerd worden met werknemers die geen opvang vinden voor hun kind. 

Kwalitatieve kinderopvang speelt een cruciale rol in de ondersteuning van alle kinderen, en vooral voor kinderen uit gezinnen in kwetsbare situaties. Onder de nieuwe voorrangsregels zullen ook deze kinderen minder kans hebben op een plek in de kinderopvang.

Wil je de Kinderopvangzaak steunen? Dat kan! Via deze pagina kan je makkelijk jouw steentje bij dragen. Jouw steun is belangrijk voor elk kind.

Heb je een vraag?

Bel ons op 02 788 31 73 van maandag tot vrijdag van 9.30u tot 12.30u.

Stuur een e-mail naar helpdesk@kinderopvanginbrussel.be

Stuur ons een bericht
via Whatsapp

Aanvraag starten