Skip to main content

Is er vanaf 1 april 2024 voor elk kind van ouders die minstens 4/5de werken of studeren een plaats in de kinderopvang?

Wij vermoeden alvast van niet. Absolute voorrang voor werk en opleiding gold al vóór de invoering van de nieuwe voorrangsregels en jammer genoeg moesten we vaststellen dat dit geen garantie bood op een plaats in de kinderopvang.

Vanaf 1 april 2024 geldt onder andere absolute voorrang voor gezinnen die in totaliteit gemiddeld 4/5de werken, 4/5de dagopleiding volgen met het oog op werk of 4/5de werken en dagopleiding met oog op werk combineren.

In samenspraak met de opvang in ons netwerk is er een overgangsperiode afgesproken van april tot november 2024 waarin de oude voorrangsregels nog gebruikt worden bij het verdelen van de vrije plaatsen. Momenteel zijn er nog te veel aanvragen waarin niet gespecifieerd staat wat het werk- of opleidingsritme is. We engageren ons om tijdens deze overgangsperiode zo veel mogelijk ouders te sensibiliseren om die informatie aan te vullen. Vanaf november 2024 zal de opvang de nieuwe voorrangsregels gebruiken bij het verdelen van de vrije plaatsen.  

De voorrangsregels werden veranderd onder het mom van het aanpakken van het plaatstekort. De indruk wordt gewekt dat de opvang momenteel vooral gevuld is met kinderen van ouders die niet werken. Dit beeld klopt absoluut niet. Meer dan 95% van de opgevangen kinderen heeft minstens één ouder die werkt, opleiding volgt of actief op zoek is naar werk.

De nieuwe voorrangsregels zullen dus veel doen (vooral veel gezinnen uitsluiten), maar het plaatstekort oplossen zal daar niet bij zijn.

Onze voorspelling is dan ook dat ook al werk je of studeer je als gezin 4/5de of meer, dit geen garantie biedt op een plaats in de kinderopvang. Want ook nu is er geen garantie op het vinden van een plaats in de kinderopvang, ook al gold de absolute voorrang voor werk en opleiding al. 

Heb je een vraag?

Bel ons op 02 788 31 73 van maandag tot vrijdag van 9.30u tot 12.30u.

Stuur een e-mail naar helpdesk@kinderopvanginbrussel.be

Stuur ons een bericht
via Whatsapp

Aanvraag starten