Skip to main content

Crisis in de kinderopvang

De voorbije weken haalden negatieve verhalen over kinderopvang volop de media. De berichtgeving heeft ons enorm geraakt en we leven mee met de betrokken gezinnen. Ondanks deze verschrikkelijke gebeurtenissen zeggen we met veel vertrouwen dat de meerderheid van de medewerkers in de opvang een hart heeft voor kinderen en er alles aan doet om hen een veilige, leuke en leerrijke tijd in de opvang te bezorgen.

In Terzake op VRT legde professor Vandenbroeck (Gezinspedagogiek, UGent) uit welke drie factoren het risico op wantoestanden in een opvang kunnen verhogen: lage of ontbrekende kwalificatie van medewerkers in de opvang, te veel kinderen per begeleider en te weinig omkadering en ondersteuning voor de kinderdagverblijven. Wil je het hele interview bekijken, klik dan hier.

In de opvanglocaties uit ons netwerk wordt de impact van de 3 risicofactoren die Vandenbroeck noemt op verschillende manieren beperkt.

Enerzijds maken de opvanglocaties waar wij mee samenwerken deel uit van een ondersteunend netwerk. Leidinggevenden, pedagogische coaches, sociaal assistenten en andere medewerkers in deze voorzieningen staan in nauw contact met elkaar. Hierdoor kunnen zij bij elkaar en bij ons terecht met vragen. Het Loket Kinderopvang organiseert regionale overlegmomenten waar de opvang goede praktijken deelt en problemen bespreekt.

Anderzijds biedt Opgroeien in Brussel, de pedagogische ondersteuningsdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, gratis vorming en ondersteuning aan professionals die werken met jonge kinderen. Ze helpen kinderbegeleiders en leidinggevenden om te blijven professionaliseren.

We geven ook nog graag mee dat er in heel wat inkomensgerelateerde voorzieningen gestreefd wordt naar een begeleider-kind-ratio die lager is dan de het maximum van 1 op 9 dat decretaal werd bepaald. We stellen vast dat voorzieningen (tijdelijk) volledig of gedeeltelijk sluiten als de begeleider-kind-ratio niet voldoet. Hieruit kunnen we concluderen dat de opvang wel degelijk de veiligheid van elk kind vooropstelt.

Bovenstaande flankerende maatregelen die in Brussel genomen worden zijn uiteraard geen garantie dat hier nooit iets kan misgaan. De monitoring van de kwaliteit van de opvang door zorginspectie en de opvolging door Kind en Gezin zijn en blijven absoluut noodzakelijk. Daarnaast is ook de waakzaamheid van ons allemaal belangrijk en de openheid om onze bezorgdheden bespreekbaar te maken.

Heb jij een goed contact met de opvang? Ben jij tevreden over je opvang en heb je er vertrouwen in dat je kind er de beste zorgen krijgt? Dan mag je dat zeker aan je begeleiders vertellen. Ze kunnen op dit moment zeker een hart onder de riem gebruiken. 

Heb je een vraag?

Bel ons op 02 788 31 73 van maandag tot vrijdag van 9.30u tot 12.30u.

Stuur een e-mail naar helpdesk@kinderopvanginbrussel.be

Stuur ons een bericht
via Whatsapp

Aanvraag starten