registrerenIcoon_aanvrager

Je kan een opvangaanvraag registreren voor je (toekomstige) baby of peuter tussen 0 en 3 jaar. Je kan dit doen van zodra je zwanger bent of een pleegkind/adoptiekind verwacht.

Let op! Het is belangrijk je gegevens correct in te vullen. Foute gegevens kunnen mogelijk leiden tot het annuleren van een plaatsvoorstel. Bij inschrijving kan gevraagd worden om de nodige officiële bewijzen te tonen (attest gezinssamenstelling, aanslagbiljet, bewijzen kennis van het Nederlands) Persoonsgegevens aanvrager
General details of the applicant/ Données générales du demandeur
(ouder, pleeg- of adoptieouder, ...)
* Voornaam
First Name/ Prénom
* Familienaam
Surname/ Nom de famille
* Nationaliteit
Nationality/ Nationalité
* Geboortedatum
Date of birth/ Date de naissance
Calendar
* Geslacht
Sex/ Sexe
Click for more explanation* Gezinstype
Type of family/ Type de famille
Contactgegevens
Contact information/ Contact
Let op! Alleen dit e-mailadres wordt gebruikt voor alle communicatie. Vul een e-mailadres in dat je actief gebruikt. Kies best een privé e-mailadres, want sommige mailboxen van bedrijven zijn sterk beveiligd. Mogelijk ontvang je onze e-mails dan niet.
Click for more explanation* E-mail
E-mail/ E-mail
Ik heb geen e-mailadres
Click for more explanation* Telefoonnummers
Telephone numbers/ Numéros de téléphone
GSM
Mobile number/ GSM
Thuis
Home/ Privé
Andere
Other/ Autre
 
Adres
Address/ Adresse
* Land
Country/ Pays
* Postcode + Gemeente
Zip code + City/Code postal + Commune
* Straat
Street/ Rue
* Nummer / bus
House Number / box/ Numéro / boîte
Click for more explanationVerhuis je binnenkort? Vink dit aan om je nieuwe adres in te vullen.
* Land
Country/ Pays
* Postcode + Gemeente
Zip code + City/Code postal + Commune
* Straat
Street/ Rue
* Nummer / bus
House Number / box/ Numéro / boîte
* Wanneer verhuis je?
Estimated date of moving/ Date prévu de déménagement
Calendar
Jouw situatie
Details concerning your current situation/ Données concernant votre situation
* Beroepssituatie
Professional situation/ Situation professionnelle
Werkgever
Type contract
Type of contract/ Type de contrat
Tewerkstelling
Regime/ Régime de travail
* Deeltijds percentage
* Duur van de opleiding
Duration of the course/ Durée de la formation
* Opleidingsregime
Regime/ Régime de la formation
* Type opleiding
Detail of the course/ Détail de la formation
Click for more explanationTraject?
Programme?/ Trajet ?
* In welke gemeente werk/studeer je
City of employment/study / Commune du travail/formation
?
Click for more explanation* Gezamenlijk belastbaar inkomen
Net monthly household income / Revenus mensuels cumulés (nets)
Click for more explanation* Opleidingsniveau
Education level/ Niveau d'éducation
 
Click for more explanationLeerplichtige ouder
School-age parent/ Parent d'âge scolaire
 (De leerplicht duurt tot de leeftijd van 18 jaar.)
Click for more explanation* Kennis Nederlands
Knowledge Dutch/ Connaissance du néerlandais
Click for more explanation* bewijs kennis Nederlands
Ik kan één van volgende documenten tonen.
Bewijs/attest/diploma kan je hier uploaden:
Bijkomende vragen:
Privacy door te klikken op registreer accepteer je ons privacybeleid. je zal berichten gerelateerd aan je opvangvraag ontvangen.
   
vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel
helpdesk@kinderopvanginbrussel.be
0493 56 56 99

Telefonisch bereikbaar op:

maandag tot vrijdag:
van 9.30 - 12.30 uur

Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 323/9, 1030 Schaarbeek
RPR-Brussel
BE-0508.697.197

Vgc_logo